لطفا پس از ثبت نام ابتدا به صفحه اصلی انجمن :

https://forum.golzarion.com

مراجعه نمایید و پس از لاگین کردن مجدد به لینک فایل مورد نظر مراجعه کرده و دانلود کنید .

فهرست فایل ها با طبقه بندی راحت و سریع را در اینجا می توانید بیابید :

https://forum.golzarion.com/showthread.php?t=34

چنانچه قبل از ثبت نام و یا قبل از لاگین شدن روی کلید دانلود کلیک کنید ممکن است با خطا مواجه شوید . برای استفاده از فایل ها ضروری است که با ایمیل صحیح خود در انجمن ثبت نام کنید و" سپس( پس از لاگین کردن) با مراجعه به لینک بالا مجددا وارد صفحه دانلود دیوان شعر انتخابی خود شوید ".