Recent Blogs Posts

  1. کتاب تاریخی " فحشا در رشت " نوشته مهدی داودی - ایران سال 1325

    دانلود کتاب تاریخی " فحشا در رشت " نگارش " مهدی داودی " - رشت -ایران سال 1325

    زنده یاد مهدی داودی از بزرگان تاثیرگذار و متفکری نویسنده و اندیشمند بود که در زادگاهش شهر " رشت " زندگی می کرد. سال ها قبل یعنی در دوران راهنمایی و دبیرستان به واسطه پدرم موفق شدم که از نزدیک ایشان را ملاقات کنم. این تنها خاطره ای هست که از ایشان ...