گاهی به علت فیل_تر و یا تنظیمات ISP های مختلف ممکن است دسترسی به انجمن برای همه ی کاربران آسان نباشد .

در صورت بروز هرگونه مشکل می توانید از آدرس های زیر برای دسترسی به این سایت استفاده کنید .

لطفا این آدرس ها را در جایی یادداشت بفرمایید تا در دسترس باشند :

https://forum.golzarion.com

golzarion.org

golzarion.ir

golzarion.coo.ir
*