Downloads: عارف نامه ایرج میرزا

عارف نامه ایرج میرزا

Rate this File
Uploaded by Mohsen - 04-10-2008
Author Author ایرج میرزا
File Size File Size 4.18 مگابایت
Downloads Downloads 510
+ Download
دانلود شعر های عارف نامه ایرج میرزا

از ویژگی های شعر ایرج میرزا طبع روان و بیان عقاید نو در شرایط آن روزگار همراه با زبان طنز هست . ایرج میرزا در عارف نامه با کمال صراحت به انتقاد اوضاع سـیـاسـی و اجتماعی ایران در آن روزگار پرداخته و در لباس طنز به دوست خود _عارف_ توصیه می کند که اگر می خواهی از این پس زندگی را با فراغ بال بگذرانی چنین و چنان کن و به ستایش وزیران و مدح وکیلان زبان گشای و از سـیـاست بازی و انتقاد از خائنان اجتماع دست بکش :

تو این کرم سـیاست چیست داری ....... چرا پا بر دم افعی گذاری ...
سـیاست پیشه مردم حیله سازند ......... نه مانند من و تو پاک بازند
تماما حقه باز و شارلاتانند .............. به هرجا هرچه پاش افتاد آنند
....
سر منبر وزیران را دعا کن ........ به صدق ار نیست ممکن با ریا کن !

و انتقادات بسیار از اوضاع اجتماعی و باورهای سنتی مردم آن روزگار .... که با زبان طنز بیان شده ..


اشعار عارف نامه ی ایرج میرزا در قالب مثنوی است ... که در طی زمان و به تشویق دوستانش کامل شده است ..

Images

None

Comments

There are no comments yet.